Pedagógusaink

Bagdi Boglárka

Bagdi Boglárka

tanító

idegen nyelvi műveltségi terület

Barabásné Németh Georgina

Barabásné Németh Georgina

tanító

ember és társadalom műveltségi terület

Bokros Ilona

Bokros Ilona

tanító

magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

fejlesztő munkaközösség-vezető

Bozzay Ildikó

Bozzay Ildikó

általános iskolai tanár

vizuális kultúra szak

Czvikli Imréné

Czvikli Imréné

tanító

ének-zene szakkollégium

alsós munkaközösség-vezető

Csákány Melinda

Csákány Melinda

általános iskolai tanár

matematika, technika szak

reál munkaközösség-vezető

Dezsőné Rácz Hilda

Dezsőné Rácz Hilda

általános iskolai tanár

kémia szak, kommunikációs szakember

Fülöp Mária

Fülöp Mária

általános iskolai tanár

biológia, technika, földrajz szak

Geszler Attiláné

Geszler Attiláné

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Greskóné Rausch Szilvia

Greskóné Rausch Szilvia

általános iskolai tanár

matematika, fizika, informatika szak, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztési szakértő

Horváth Zalán

Horváth Zalán

általános iskolai tanár, tanító

testnevelés szak, testnevelés szakkollégium

Imréné Csernay Éva

Imréné Csernay Éva

tanító

könyvtár szakkollégium, gyógypedagógus

Juhász Márta

Juhász Márta

tanító

testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus

Kathi Noémi Erika

Kathi Noémi Erika

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, biológia szak

dr. Kovácsné Soczó Beáta Ágnes

dr. Kovácsné Soczó Beáta Ágnes

pedagógia szakos nevelő, tanító

természetismeret műveltségi terület, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Kunstár Béla

Kunstár Béla

általános iskolai tanár, tanító

történelem szak, népművelés szakkollégium, idegen nyelvi képesítés

Kunstár Béla Mártonné

Kunstár Béla Mártonné

tanító, általános iskolai tanár

ének-zene szakkollégium, ének-zene szak

Lukács Béla

Lukács Béla

tanító

technika szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Magasiné Kudlik Mónika

Magasiné Kudlik Mónika

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv szak, okleveles hittanár-nevelőtanár

felsős diákönkormányzat-vezető

Metykó Zoltánné

Metykó Zoltánné

általános iskolai tanár, tanító

német nyelv szak, idegen nyelvi szakkollégium

Metykóné Staudt Kinga Katalin

Metykóné Staudt Kinga Katalin

tanító

könyvtár, idegen nyelvi szakkollégium

Nádori László Dénes

Nádori László Dénes

általános iskolai tanár

testnevelés szak

Nádoriné Kutrik Marianna

Nádoriné Kutrik Marianna

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv, testnevelés szak

Némediné Varga Judit

Némediné Varga Judit

általános iskolai tanár

történelem, magyar nyelv és irodalom szak, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus

humán munkaközösség-vezető

Nemesné Németh Márta

Nemesné Németh Márta

tanító

ének-zene szakkollégium

Németh Attila Béla

Németh Attila Béla

általános iskolai tanár

matematika, fizika, számítástechnika szak

Néráthné Kiss Annamária

Néráthné Kiss Annamária

tanító

természetismeret műveltségi terület, okleveles hittanár-nevelőtanár, fejlesztőpedagógus

alsós diákönkormányzat-vezető

Pátrovics Teréz

Pátrovics Teréz

tanító

nemzetiségi német

Saller Molnár Gyuláné

Saller Molnár Gyuláné

tanító

pedagógia szakkollégium

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

tanító

ember és társadalom műveltségi terület, katolikus hitoktató

Szakálné Dornyi Erzsébet

Szakálné Dornyi Erzsébet

általános iskolai tanár

matematika, ének-zene szak

Tamásné Metlágel Ildikó

Tamásné Metlágel Ildikó

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, földraj szak, művelődésszervező

felsős munkaközösség-vezető

Tamásné Ráth Klára

Tamásné Ráth Klára

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szak, segédkönyvtáros

Tartósan távollévő

Pánczél-Dávid Anita

Pánczél-Dávid Anita

tanító

idegen nyelvi műveltségi terület, kommunikációs szakember

Tartósan távollévő