Pedagógusaink

Bagdi Boglárka

Bagdi Boglárka

tanító

idegen nyelvi műveltségi terület

Barabásné Németh Georgina

Barabásné Németh Georgina

tanító

ember és társadalom műveltségi terület

alsós munkaközösség-vezető

Bodnárné Kiss Ildikó

Bodnárné Kiss Ildikó

általános iskolai tanár

történelem szak

Bozzay Ildikó

Bozzay Ildikó

általános iskolai tanár

vizuális kultúra szak

Csákány Melinda

Csákány Melinda

általános iskolai tanár

matematika, technika szak

reál munkaközösség-vezető

Dezsőné Rácz Hilda

Dezsőné Rácz Hilda

általános iskolai tanár

kémia szak, kommunikációs szakember

Fülöp Mária

Fülöp Mária

általános iskolai tanár

biológia, technika, földrajz szak

Fülöp Sándor

Fülöp Sándor

közép iskolai tanár

szakmai oktató

Horváth Zalán

Horváth Zalán

általános iskolai tanár, tanító

testnevelés szak, testnevelés szakkollégium

Juhász Márta

Juhász Márta

tanító

testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus

Konczné Szücs Virág

Konczné Szücs Virág

általános iskolai tanár

fejlesztő pedagógus

Kóródy Andrea Ágnes

Kóródy Andrea Ágnes

általános iskolai tanár

ének-zene szak

dr. Kovácsné Soczó Beáta Ágnes

dr. Kovácsné Soczó Beáta Ágnes

pedagógia szakos nevelő, tanító

természetismeret műveltségi terület, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Kunstár Béla

Kunstár Béla

általános iskolai tanár, tanító

történelem szak, népművelés szakkollégium, idegen nyelvi képesítés

Magasiné Kudlik Mónika

Magasiné Kudlik Mónika

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv szak, okleveles hittanár-nevelőtanár

felsős diákönkormányzat-vezető

Metykó Zoltánné

Metykó Zoltánné

általános iskolai tanár, tanító

német nyelv szak, idegen nyelvi szakkollégium

Nádori László Dénes

Nádori László Dénes

általános iskolai tanár

testnevelés szak

Nádoriné Kutrik Marianna

Nádoriné Kutrik Marianna

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv, testnevelés szak

Némediné Varga Judit

Némediné Varga Judit

általános iskolai tanár

történelem, magyar nyelv és irodalom szak, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus

humán munkaközösség-vezető

Nemesné Németh Márta

Nemesné Németh Márta

tanító

ének-zene szakkollégium

Néráthné Kiss Annamária

Néráthné Kiss Annamária

tanító

természetismeret műveltségi terület, okleveles hittanár-nevelőtanár, fejlesztőpedagógus

alsós diákönkormányzat-vezető

Nyigri Gyuláné

Nyigri Gyuláné

tanító

testnevelés és sport szakkollégium

Pátrovics Teréz

Pátrovics Teréz

tanító

nemzetiségi német

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

tanító

ember és társadalom műveltségi terület, katolikus hitoktató

Szászné Krausz Zsuzsanna

Szászné Krausz Zsuzsanna

gyógypedagógus

fejlesztő pedagógus

Szenttamásiné Csernay Éva

Szenttamásiné Csernay Éva

tanító

könyvtár szakkollégium, gyógypedagógus

Takács Beáta Julianna

Takács Beáta Julianna

általános iskolai tanár

német nyelv szak

Tamásné Metlágel Ildikó

Tamásné Metlágel Ildikó

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, földraj szak, művelődésszervező

felsős munkaközösség-vezető

Tamásné Ráth Klára

Tamásné Ráth Klára

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szak, segédkönyvtáros

Vanyurné Ugrits Eszter

Vanyurné Ugrits Eszter

egyetemi hallgató

angol nyelv, biológia szak

kötelező tanítási gyakorlat

Orosz-Kathi Noémi Erika

Orosz-Kathi Noémi Erika

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, biológia szak

tartósan távollévő