Iskolatörténet

Az iskola története

Településünkön az iskolák a II. világháború előtt a történelmi egyházak kezében voltak. Csákváron így működött római katolikus, református és evangélikus hatosztályos elemi iskola. Az 1950. évi államosítást követően a nyolcosztályos általános iskola vette át az egyházi iskolák szerepét. Az oktatás a négy tantermes Szent István utcai épületben, a volt református iskola épületében - a későbbi községi könyvtár, majd a mai Kálvin otthon épületében -, valamint a mai római katolikus Szeretetotthon - egykori zárda - épületében folytatódott. A zárda épülete óvodai nevelésre is szolgált. 1953 szeptemberében a katolikus zárdában megszűnt az oktatás, helyette a Pásztorház épületében alakítottak ki öt tantermet. Mindezen épületekben csak délelőtt-délutáni váltásokkal tudták megoldani a tanítást tiszta fiú és lány osztályokban.

1955-56-tól már koedukáltan oktatták a diákokat. 1964-ben a Szent István utcai épület két tanteremmel bővült, ahol két évig mezőgazdasági technikumi képzés folyt, amit 1966-ban a bicskei gimnázium vett át. 1971-ben a napközi épületével bővült az iskola. Ebben az évben a gyógypedagógiai nevelés és oktatás is megkezdődött.

Az oktatás-nevelés körülményeit jelentősen javította a Szabadság téri új épület birtokbavétele 1986-ban. Égetően szükség volt rá, mert 1985-ben Gánt község kérésére a felső tagozatos tanulók a csákvári iskola diákjai lettek, velük is növekedett a tanulói létszám. Ezzel együtt végre megvalósulhatott az egyműszakos oktatás valamennyi épület igénybevételével.

A rendszerváltást követően fokozatosan váltotta fel az orosz nyelv oktatását a német nyelv tanítása. 1991-ben a iskolánkban elkezdődött az erkölcstan és a hittan párhuzamos tanítása - szülői választás alapján. A mai napig katolikus, református, evangélikus hittan valamint etika órák az órarendbe beépítve szerepelnek.

Az úttörőszervezet működését az iskolai Diákönkormányzat váltotta fel. 1992-től 1996-ig 9-10. évfolyamon gazdaképző osztályok indultak, az országos társadalmi igényeknek megfelelően. A szaktantermek kialakítása, a szakszertárak gazdagítása, a számítógépes oktatás bevezetése és fejlesztése is erre az időszakra tehető. Az új épület tornaterme a testnevelésórákon kívül az általános sportfoglalkozásoknak és az iskolai, valamint önkormányzati rendezvényeknek is helyet biztosított, és biztosít még ma is.

1997-től Általános Iskola és Zeneiskola lettünk, így zeneoktatásban is részesülhettek a művészetkedvelő diákok.

2004-től Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményként működtünk 2009-ig.

2007 októberében iskolánk felvette gróf Esterházy Móric nevét. Az ünnepség díszvendége volt Esterházy Mónika, Esterházy Móric akkor egyetlen élő gyermeke. (Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

2009-ben megszűnt intézményünkben az alapfokú művészetoktatás. Azóta csak helyet biztosítunk a zeneoktatásnak, a Dallam AMI látja el ezt a feladatot. Együttműködésünk töretlen, diákjaink érdekében összehangoljuk tevékenységeiket.

2013-tól vagyunk Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola.

2018-ban jelentős változás történt intézményünk életében. A gánti iskola a 2017/18-as tanévben még tagintézmény volt, a 2018/19-es tanévben pedig már telephely. Ettől kezdve teljesen egy iskola vagyunk, nincs Gánton iskolavezetés. Ugyanezen a nyáron egy nagyszabású felújítás kezdődött el iskolánk főépületében. Csákvár Város Önkormányzata az Energetikai Korszerűsítés Csákváron (TOP -3.2.1) pályázat keretében kicseréltette a nyílászárókat, korszerűsítette a fűtésrendszert és szép külsőt adott az épületnek. Kiss Sándor festőművész pedig a diákok bevonásával elkészítette a tűzfalon látható festményt, mely nagyban hozzájárul iskolánk arculatához, és a logónk alapjául szolgált. A kép intézményünk helyét, szerepét ábrázolja Csákvár szívében. A település fontos részének érezzük magunkat, a múltra épülő jövő oszlopának.

A 2019/20-as tanévben a Székesfehérvári Tankerületi Központ „Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.3.) projektje keretén belül sor került a tornaterem sportpadlójának cseréjére, és az alakuló tér térkövezésére.

A szép külsőt igyekszünk minél színesebb, gazdagabb tartalommal megtölteni. Célunk a magas szintű oktatás mellett, változatos diákélet biztosítása, és a példaértékű közösségformálás. Igyekszünk tanítványainkat környezettudatosságra, a természet szeretetére nevelni.

Nagy örömünkre 2020 októberében Településfásítási Program keretében 15 fa talált otthonra iskolánk főépületének udvarán, majd az Országos Magyar Vadászkamarától 10 db odút és madáretetőt kaptunk, melyeket szintén a gyermekekkel közösen helyeztünk el.

Nemcsak a tanév során biztosítunk programokat a diákoknak, hanem a nyár folyamán is különböző táborozási lehetőségeket kínálunk nekik. A szülők anyagi terheinek csökkentése érdekében igyekszünk megragadni a pályázati és támogatási lehetőségeket. Ilyen volt az „Iskolai közösségi programok megvalósítása” elnevezésű EFOP-3.3.5. pályázat is, valamint az Erzsébet-táborok.