Szülői munkaközösség

Szülői munkaközösség

Bízunk benne, hogy a közös és támogató tevékenységünkkel maradandót tudunk alkotni mind a gyermeki lelkekben, mind pedig az iskola életében!

Céljaink

Szeretnénk, ha jól működő kommunikáció lenne a szülők és az iskola között, ezért kérjük a szülő társakat arra, hogy azonosulva az iskola nevelési értékeivel, azt támogassuk, segítsük, vállaljunk részt a közösségi feladatok megvalósításában.
Ha a szülőknek bármilyen ötletük van az iskola rendezvényeivel, mindennapi életével, fejlesztésével kapcsolatban, bátran forduljanak az osztály szülői munkaközösség vezetőihez, elnök helyetteseihez vagy személyesen a vezetőséghez és mi ezeket az észrevételeiket továbbítani fogjuk a pedagógusok és az iskola vezetése felé.

Feladataink

 • Az iskolai nevelő-oktató munka segítése, támogatása.
 • Az iskola és a szülők közötti együttműködés előmozdítása.
 • Az iskola környezetének szépítésében való támogatás.
 • Részvétel a tanulók és a tanulói közösségek, a szülők és a szülők közösségei érdekeinek érvényesítésében, a szülői közösségeket megillető jogok gyakorlásában. (A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életet érintő bármely kérdésben, kérdést intézhet az iskolavezetéshez, a nevelőtestülethez.)
 • Szüreti felvonulásban való segítség .
 • Gyermek nap szervezése és lebonyolítása.
 • Egyéb programok segítése (akadályverseny, farsang).

Tevékenységeink

 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.
 • Iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában.
 • Az osztályfőnökök támogatása.

Szülői munkaközösség vezető
Takacs_Maria
Takács Mária
Csákvári lakos, házas, két gyermek édesanyja. Az iskola életében tevékenyen vesz részt, mint segítő szülő, 2021. októberétől, mint az SZMK elnöke.


Tagjaink

 • 1.a: Fazekas-Gaál Zsuzsanna, Mágóné Halasi Enikő
 • 1.b: Mocsár Eleonóra, Simon Katalin
 • 2.a: Gedei Zsanett, Schmidtné Szalma Anett
 • 2.b: Bágyi-Keilbach Noémi, Rostáné Németh Nikolett
 • 3.a: Ipach Ágnes, László Etelka, Tilinger Tímea
 • 3.b: Lászlóné Molnár Dóra, Hegyessy Anita
 • 4.a: Bölcskei Mónika Edina, Gedeiné Csipes Ágnes
 • 4.b: Balázs Eszter, Haász Géber Zsuzsanna
 • 5.a: Györökné Fodor Eszter, Tromposch Helga
 • 5. b: Békáné Polyák Anett, Buglyó Gábor
 • 6.a: Bakonyi Katalin, Lakner Szilvia
 • 6.b: Czipóthné Karakai Viktória, dr. Madariné Molnár Tünde
 • 7.a: Szabácsikné Oszkó Ilona, Fekete Istvánné
 • 7.b:
 • 8.a: Hajdu Szilvia, Majerik Margit
 • 8.b: Adamek Anett, Rosta Nikoletta