Szülői munkaközösség

Szülői munkaközösség

Bízunk benne, hogy a közös és támogató tevékenységünkkel maradandót tudunk alkotni mind a gyermeki lelkekben, mind pedig az iskola életében!

Céljaink

Szeretnénk, ha jól működő kommunikáció lenne a szülők és az iskola között, ezért kérjük a szülő társakat arra, hogy azonosulva az iskola nevelési értékeivel, azt támogassuk, segítsük, vállaljunk részt a közösségi feladatok megvalósításában.
Ha a szülőknek bármilyen ötletük van az iskola rendezvényeivel, mindennapi életével, fejlesztésével kapcsolatban, bátran forduljanak az osztály szülői munkaközösség vezetőihez, elnök helyetteseihez vagy személyesen a vezetőséghez és mi ezeket az észrevételeiket továbbítani fogjuk a pedagógusok és az iskola vezetése felé.

Feladataink

 • Az iskolai nevelő-oktató munka segítése, támogatása.
 • Az iskola és a szülők közötti együttműködés előmozdítása.
 • Az iskola környezetének szépítésében való támogatás.
 • Részvétel a tanulók és a tanulói közösségek, a szülők és a szülők közösségei érdekeinek érvényesítésében, a szülői közösségeket megillető jogok gyakorlásában. (A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életet érintő bármely kérdésben, kérdést intézhet az iskolavezetéshez, a nevelőtestülethez.)
 • Szüreti felvonulásban való segítség .
 • Gyermek nap szervezése és lebonyolítása.
 • Egyéb programok segítése (akadályverseny, farsang).

Tevékenységeink

 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.
 • Iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában.
 • Az osztályfőnökök támogatása.

Szülői munkaközösség vezető

Bakonyiné Soós Renáta
Csákvári lakos, házas, két gyermek édesanyja. Az iskola életében négy éve vesz részt, mint segítő szülő, 2020-2021-es tanévben mint az SZMK elnöke.


Alsó tagozatos elnök helyettes
Takács Mária

Felső tagozatos elnök helyettes
Némethné Pőcze Tímea

Tagjaink

 • 1.a: Rózsahegyiné Babos Viktória, Dornyi Ágnes
 • 1.b: Haász Géber Zsuzsanna, Szebik Zsuzsanna
 • 2.a: Turi Margit, Ipach Ágnes
 • 2.b: Békáné Polyák Anett
 • 3.a: Bakonyi Katalin, Lakner Szilvia
 • 3.b: Czipóthné Karakai Viktória, Takács Mária
 • 4.a: Szabácsikné Oszkó Ilona, Medgyesiné Buncsák Mária
 • 4.b: Venguszt Lachenbacher Andrea, Fehérné Simon Réka
 • 5.a: Hajdu Szilvia, Szászné Kovács Csilla
 • 5. b: Adamek Melinda, Rosta Nikoletta
 • 6.a: Varga-Kiss Réka, Rádl-Veigl Erika, Szőcsné Pál Kitti
 • 6.b: Némethné Pőcze Tímea, Katonáné Venguszt Beatrix
 • 7.a: Szabó Borbála
 • 7.b: Kiss Ibolya, Hajdú Ágnes
 • 8.a: Baliné Hideg Ildikó, Knauszné Szmolka Leila
 • 8.b: Babainé Hajdu Szilvia, Györökné Fodor Eszter
 • 8.c: Pálné Eck Márta, Kulcsárné Fehér Katalin