Zeneiskola

A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 1995-ben alapított művészeti iskola, amely 9 évig magánszemély fenntartása alatt tevékenykedett, majd 2004-től a Dallam Alapítvány fenntartói hatásköre alatt működik.

A zeneiskola 2009-ben új telephellyel bővült Csákváron, ahol a zeneoktatáson túl minden helyi rendezvényen részt vesz és a község kulturális életének szerves része. A zeneiskola részt vesz a község kulturális életében, ünnepségeken, rendezvényeken színesíti a programot.

Az intézményben jelenleg zene- és táncművészeti ág működik. Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. A sikerélményen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Arra törekszünk, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. A kihelyezett telephelyek nagy előnye, hogy a környékbeli gyerekeknek lényegében házhoz jön a zeneóra, így könnyebben illeszkedik az egyéb, délutáni elfoglaltságaik mellé. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat.

Zeneművészeti ágon, a klasszikus zenei oktatásban, fafúvós, rézfúvós, billentyűs, akkordikus, vonós, ütős tanszakon tanulnak a növendékek. Táncművészeti ágon néptánc tanszakon folyik az oktatás.

Úgy gondolom, hogy - mind a székhelyen, mind a telephelyeken - egymást tisztelő, a másik munkáját segítő, együttműködésre kész tantestületek alakultak ki. A két évente megrendezett Alapítványi Hangversenyeken fellépő összevont kórus, nagy létszámú kamaracsoportok színpadra állítása is a tagozatok szaktanárai közötti kiváló kapcsolatot bizonyítja.

A nyaranta szervezett zenei tábor közös programjai és az ott végzett szakmai munka is remek lehetőség a tanárok és a növendékek összekovácsolására. Az intézményben, a különböző tagozatok diákjaiból álló, összevont fúvószenekar működik, mely rendszeres résztvevője a város és a környező települések rendezvényeinek. A diákok önállóan, és kisebb kamaracsoportokban, közreműködnek iskoláik ünnepi alkalmain is. Intézményünk rendszeresen vállalja regionális fafúvós fesztivál, kamarazenei fesztivál és fúvószenekari fesztiválok szervezését.

Ludányi Tamás Igazgató

Hivatalos adataink

  • Az intézmény neve: Dallam Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 040258)
  • Székhelye: 2800 Tatabánya Béke út 1.
  • Fenntartója: Dallam Alapítvány (1995)
  • Alaptevékenysége: zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti oktatás
  • Az intézmény típusa: Alapfokú Művészeti Iskola
  • Telephelyek: Tatabánya, Széchenyi István Ált. Isk., Tatabánya, Kölcsey Ferenc Ált. Isk., Csákvár, Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ált. Isk., Pogány, Pogány Ált. Isk.