Evangélikus

Mi jellemzi az evangélikus hit - és erkölcstanórát?

Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítását komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez. Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének az ereje?

Melyek az evangélikus hit - és erkölcstanórák fő témakörei?

   Jézus életének és tanításának megismerése.
   Önismeret.
   Emberi kapcsolatok.
   A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit - és erkölcstanórát?

A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.

Ki járhat evangélikus hit - és erkölcstanórára?

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz való tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. Az új iskolába kerülő gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával, egyéb esetekben a szülők minden tanév május 20. napjáig jelezhetik döntésüket az általános iskolában. Az esetleges változtatáshoz szükséges dokumentum IDE kattintva tölthető le illetve nyomtatható ki.

Szeretettel várjuk gyermekét az evangélikus hit - és erkölcstanórákon!

További tudnivalók: hitoktatas.evangelikus.hu Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház, www.evangelikus.hu

Csákvári iskolánkban az evangélikus hittant Mészáros Tamás hittan tanár oktatja első osztálytól nyolcadikig. Az óvodai hitoktatást és a konfirmációra való felkészítést Szebik Károly evangélikus lelkész végzi. Kérdéseikkel forduljanak hozzájuk bizalommal.